¥39896.4441360,41547,42107,42012,42048,41940,41869,41689,41195,41270,42868,43261,43180,43276,43439,43520,42818,42860,43755,43701,43745,43713,43684,43699,43232,41340,40079,39429,39896.44
¥3086.203188,3197,3228,3218,3254,3220,3214,3208,3172,3172,3305,3340,3323,3396,3445,3466,3376,3377,3472,3465,3495,3484,3416,3421,3344,3179,3084,3010,3086.20
¥56.0767.89,68.11,68.78,68.64,68.41,68.09,67.01,66.76,65.45,66.11,68.30,68.76,68.03,67.71,68.43,68.99,66.41,66.42,67.86,67.68,68.92,68.30,67.57,67.55,66.06,60.64,56.60,56.38,56.07

0xBitcoin的Logo 0XBTC 0xBitcoin

添加自选
¥6.26-7.58%
24H最高¥7.44
24H最低¥4.29
≈$0.9624  ≈0.000157BTC
流通市值
¥18,012,025
≈$2,768,862
≈451BTC
?%
占全球总市值
流通量
2,877,075 0XBTC
总发行量
20,999,984 0XBTC
13.7%
流通率
24H成交额
¥11,838第626名
≈$179,808
≈0.3BTC
0.07%
换手率
  • 英文名:0xBitcoin/0XBTC
  • 中文名:
  • 上架交易所: 1家
  • 发行时间: 2018-06-04
  • 白皮书: https://github.com/0xbitcoin/white-paper
  • 网站: 网站1
  • 区块站: 区块站1 , 区块站2
  • 是否代币:
  • 区域群: QQ交流群 微信交流群 区域电报群
  • 风险提示:炒币有风险,入市需谨慎;平台价差大,搬砖须谨慎!

交易对成交量占比

热门概念

名称价格涨跌幅